Giá ép cọc bê tông Ly Tâm cho nhà dân và công nghiệp tại Hà Nội và TPHCM

Bảng giá ép cọc bê tông Ly Tâm nhồi D300 đến D600 là bao nhiêu? Giá vận chuyển bùn đất ra khỏi công trình là bao nhiêu? Bảng giá cọc ly tâm đối công trình dân sinh và công nghiệp có thiết diện 200x200 và 250x250 và 300x300 là bao nhiêu?

Dưới đây là bảng giá ép cọc bê tông Ly Tâm chi tiết cho 2 thành Phố lớn như Hà Nội và TPHCM và các tỉnh lân cận

Giá ép cọc bê tông Ly Tâm cho nhà dân và công nghiệp tại Hà Nội và TPHCM

Bảng giá khoan và ép cọc bê tông Nhồi có đường kính từ D300 đến D600 tại HN và TPHCM

+ Báo giá ép cọc bê tông nhồi với đường kính D300mm  báo giá 280.000VNĐ/ mét dài

+ Báo giá ép cọc bê tông nhồi với đường kính D400mm báo giá 380.000VNĐ/ mét dài

+ Báo giá ép cọc bê tông nhồi với đường kính D500mm báo giá  460.000VNĐ/ mét dài

+ Báo giá ép cọc bê tông nhồi với đường kính D600mm báo giá  620.000VNĐ/ mét dài

Bảng giá trên tính theo điều kiện thuận lợi cho khách hàng tham khảo. Khách hàng muốn báo giá chính xác thi liên hệ cho chúng tôi

Bảng giá đúc và ép cọc bê tông cho loại cọc BT 200x200 và 250x250, 300x300 tại HN và TPHCM

+ Báo giá đúc và ép cọc bê tông cốt thép tại HN và TPHCM 200×200 mác 200#: Giá bán cọc ép: 150.000 VNĐ/md

+ Báo giá đúc và ép cọc bê tông cốt thép tại HN và TPHCM 250×250 mác 250#: Giá bán cọc ép: 220.000 VNĐ/md

+ Báo giá đúc và ép cọc bê tông cốt thép tại HN và TPHCM 300×300 mác 250#: Giá bán cọc ép: 280.000 VNĐ

Bảng báo giá cọc bê tông Ly tâm cho công trình công nghiệp và nhà dân tại HN và TPHCM

Giá Cọc BT tại HN và TPHCM 200×200 x 4 Thép chủ ф14 – Giá bán : 105.000đ/md.

Giá Cọc BT tại HN và TPHCM 200×200 x 4 Thép chủ ф14 – Giá bán : 135.000đ/md.

Giá Cọc BT tại HN và TPHCM 250×250 x 4 Thép chủ ф14 – Giá bán : 145.000đ/md.

Giá Cọc BT tại HN và TPHCM 250×250 x 4 Thép chủ ф14 -Giá bán : 165.000đ/md.

Giá Cọc BT tại HN và TPHCM 250×250 x 4 Thép chủ ф16 – Giá bán : 160.000đ/md.

Giá Cọc BT tại HN và TPHCM 250×250 x 4 Thép chủ ф16 – Giá bán : 195.000đ/md.

Giá Cọc BT tại HN và TPHCM 300×300 x 4 Thép chủ ф16 – Giá bán : 240.000đ/md.

Giá Cọc BT tại HN và TPHCM 300×300 x 4 Thép chủ ф16 – Giá bán : 260.000đ/md.

Giá Cọc BT tại HN và TPHCM 300×300 x 4 Thép chủ ф18 – Giá bán : 260.000đ/md.

Giá Cọc BT tại HN và TPHCM 300×300 x 4 Thép chủ ф18 – Giá bán : 290.000đ/md.

Khách hàng muốn báo giá chính xác thì liên hệ cho chúng tôi để được tư vấn về giá công trình của khách hàng!